Tilbake til Startsiden

  Søndre Land kommune OPN (Orientering på Nett)
     
     
   
KARTOVERSIKT

Før musepekeren over kartnavnet for å se beliggenheten på oversiktskartet (Søndre Land kommune er markert med gul farge). Hvis du klikker på kartnavnet hopper du direkte til kartutsnittet under.


 Attjern
 Trevatn
 Brennabakka
 Odnes skole
 Fluberg
 Fryal
 Hovde - Haraldsrud
 Øystadmarka
 Hov - Bergegarda
 Sagdammen
 Eid - Wolla
 Hov
 Bergegarda - Landåsen
 Brennabakka - Haraldsrud
 Hovde 2
 Landåsen
 Granumslia - Sør
 Granumslia - Nord
 Hovde
 Lien - Landåsen
 

Kart er lagets idrettsanlegg og brukes ved de fleste av klubbens aktiviteter. Rond o-lag arrangerer minst et nasjonalt orienteringsløp i året, og klubben arrangerte NM i 1993. Vi har også hatt mønstringsløp for landslaget. Det er derfor viktig at kartene som brukes er av topp kvalitet for å sikre sportslig rettferdige konkurranser. Det er ikke ofte o-kart idag lages over jomfruelig terreng, men de områdene klubben disponerer vedlikeholdes med jevne mellomrom.

Under kan du se en kronologisk oversikt over de fleste orienteringskartene som Rond har produsert.

Ønsker du å skaffe deg et detaljert kart til neste gang du skal gå tur i skogen? Da kan Rond o-lag kanskje hjelpe deg med det. Skolene, speidere, jegere og enkeltmennesker bruker kartene våre når de ferdes i skog og mark.

Kartsalg: Kai Solum, Lausgardsvegen 310, 2860 Hov
mobil: 95975019
 

       
Attjern 1:10000 5m 2010
Flat til småkupert gran- og furuskog med enkelte større myrer. Varierende detaljrikdom. Områder med med tettere vegetasjon (granskog og bjørkekratt) som gjør orienteringen mer krevende. Bortsett fra disse områdene så er løpbarheten stort sett god. Dette er et utsnitt (nord-vestre del) av kartet som ble brukt til NM i 1993.
       
Trevatn 1:10000 5m 2007, revidert 2014
Småkupert åpen lettløpt gran- og furuskog på ryggene, men også områder med tettere vegetasjon (granskog). Enkelte områder har "uryddig" bunn. Varierende detaljrikdom.
       
Brennabakka 1:10000 5m 1996, revidert 2019
Småkupert åpen lettløpt gran- og furuskog på ryggene, men også tunge skrålier med tett vegetasjon (granskog). Enkelte områder har "uryddig" bunn. Varierende detaljrikdom.
       
Odnes skole 1:5000 5m 1989, revidert 2003
Nærmiljøkart over området rundt Odnes skole.
       
Fluberg 1:7500 5m 1982, revidert 2003
Nærkart rundt Fluberg forsamlingshus. Skråli med vekslende løpbarhet og vegetasjon (gran- og furuskog). Enkelte meget detaljrike områder. Endel større og mindre stier som deler terrenget øst-vest.
       
Fryal 1:2000 2.5m 2002
Instruksjonskart over Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole
       
Hovde - Haraldsrud 1:10000 5m 2001, revidert 2017
Moderat kupering, vekslende løpbarhet og vegetasjon (for det meste granskog). Stedvis detaljrikt, med noe sten i bunn. En del nyere, større hogstflater som forenkler orienteringen, men terrenget må betegnes som orienteringsmessig krevende. Deler av terrenget kan kalles typisk "åsterreng" og er forholdsvis tungløpt..
       
Øystadmarka 1:10000 5m 1998
Flat til småkupert granskog med innslag av myrer og grøfter spesielt i nordre del. Områder med med meget tett vegetasjon (granskog og bjørkekratt). En del nyere, større hogsflater som forenkler orienteringen, men terrenget må betegnes som orienteringsmessig krevende. Enkelte områder med stenfylt bunn. Varierende detaljrikdom. Dette er et utsnitt (sør-østre del) av kartet som ble brukt til NM i 1993.
       
Hov - Bergegarda 1:15000 5m 1993
Flat til småkupert gran- og furuskog med enkelte større myrer. Varierende detaljrikdom. Områder med med tettere vegetasjon (granskog og bjørkekratt) spesielt i i nord-østre del av kartet. Dette, sammen med det flate og "retningsløse" terrenget, gjør orienteringen krevende. Varierende løpbarhet. Dette kartet ble brukt til NM i 1993.
       
Sagdammen 1:10000 5m 1992
Dette er ut utsnitt av kartet Hovde 2 (revidert). Moderat kupering, vekslende løpbarhet og vegetasjon (for det meste granskog). Noen nyere, større hogstflater som forenkler orienteringen, men terrenget må alikevel karakteriseres som forholdsvis krevende.
       
Eid - Wolla 1:10000 5m 1990
Dekker området fra elva Skjerra i vest til Wolla gård i øst. Moderat kupering. Forholdsvis detaljrikt i området langs Skjerra med en del stein i bunnen. Ellers for det meste detaljfattig med god løpbarhet.
       
Hov 1:10000 5m 1990
Instruksjonskart over Hov sentrum. Dekker området fra Fryal skole i sør til Hov stadion i nord. Øst-vest stort sett begrenset av Randsfjorden og jernbanelinja.
       
Bergegarda - Landåsen 1:15000 5m 1988
Moderat kupert granskog med endel myr. Detaljfattig. Enkelte områder er forholdsvis diffuse. Stort sett bra løpbarhet, men terrenget er tungløpt.
       
Brennabakka - Haraldsrud 1:15000 5m 1985
Liten til sterkt kupering. Åpen, lettløpt gran- og furuskog på ryggene, men også bratte skrålier med tett vegetasjon (granskog). Enkelte områder har "uryddig" bunn. Varierende detaljrikdom. Til tider tungløpt.
       
Hovde 2 1:15000 5m 1985
Moderat kupering, vekslende løpbarhet og vegetasjon (for det meste granskog). Stedvis detaljrikt, med noe sten i bunn. En del nyere, større hogstflater som forenkler orienteringen, men terrenget må betegnes som orienteringsmessig krevende. Deler av terrenget kan kalles typisk "åsterreng" og er forholdsvis tungløpt.
       
Landåsen 1:5000 5m 1985
Instruksjonskart som dekker området runt Landåsen skole. Detaljfattig med forholdsvis mye dyrket mark.
       
Granumslia - Sør 1:15000 5m 1981
Modert kupering. Dekker området nord-øst for gamle Skrukli stasjon og Trevatna. Vekslende løpbarhet og vegetasjon (gran- og furuskog). Enkelte forholdsvis detaljrike områder i skrålia ned mot jernbanelinja. Ellers forholdsvis detaljfattig.
       
Granumslia - Nord 1:15000 5m 1978
Modert kupering. Dekker området sør-øst for Holmen idrettsplass og Trevatna. Vekslende løpbarhet og vegetasjon (gran- og furuskog). Enkelte forholdsvis detaljrike områder i skrålia ned mot jernbanelinja. Ellers forholdsvis detaljfattig.
       
Hovde 1:15000 5m 1977
Moderat kupering, vekslende løpbarhet og vegetasjon (for det meste granskog). Stedvis detaljrikt, med noe sten i bunn. En del nyere, større hogstflater som forenkler orienteringen, men terrenget må betegnes som orienteringsmessig krevende. Deler av terrenget kan kalles typisk "åsterreng" og er forholdsvis tungløpt.
       
Lien - Landåsen 1:20000 5m 1977
Dekker området fra Lien og Hasvoldseter i sør til Landåsvatnet i nord. Endel større myrer med omfattende grøfting sør for Landåsvatnet. Ellers moderat kupert granskog med endel myr. Forholdsvis detaljfattig. Enkelte områder er ganske diffuse. Stort sett bra løpbarhet, men terrenget er tungløpt
       
  
Copyright © 2002 -
Sist oppdatert: 17-09-2019